sábado, 31 de marzo de 2012

Elaboram receptesAquestes dues darrers setmanes, hem estat escrivint per treballar l'escriptura, el text instructiu i expositiu i la seva macroestructura per després duu a terme dins l'aula la recepte que haurem triat entre tots. Primer de tot, varen estar fent un cop d'ull a diferents models de receptes per visualitzar la seva estructura. Tot seguit, vàrem formar petits grups als quals els hi vaig donar un sobre amb un puzle d'una recepta, és a dir, una recepta descomposta la qual havien d'ajuntar-la de tal manera que quedés ben ordenada i els vaig oferir que escrivissin una recepta. Al dia següent, varen fer les correccions pertinents del esborrany de la seva recepta, les varen passar a net, varen fer la seva lectura, vàrem ajuntar totes les elaboracions per fer el nostre llibre de receptes. I finalment, entre tots vàrem triar una recepte (va sortir guanyadora sa d'en Ivan a 3r A i sa d'en Dani. H a 3r B) i les posàrem en pràctica.
Quines boles de xocolata i quin suc més bon ens va sortir!!!


Feim històries!

Treballam el text narratiu mitjançant la creació de contes. Desprès d'haver explicat als infants l'estructura dels contes i la lectura de diferents històries per observar com s'organitzen, els hem donat diferents imatges de personatges, espais, frases per iniciar un conte i varies oracions d'acabament del conte perquè els hi sigui més fàcil imaginar-se la història. Dita història, la realitzaran primer de tot en un esborrany, per desprès intercanviar-se els contes amb els diferents grups per tal de que aquests revisin l'escriptura, i finalment poder-los passar a net, fer un dibuix i la lectura a la resta de companys. D'aquesta manera treballam l'expressió escrita i l'ortografia.


Recordam paraules!


Una altra manera de desenvolupar destresses i habilitats de lectura i escriptura, serà mitjançant una petita avaluació contínua sobre el temari de Coneixement del Medi. Per això, animarem als infants a que facin una pluja de les paraules apresses que recordin del temari que estan donant en aquell moment, on els alumnes aniran escrivint a la pissarra dites paraules. Amb aquesta activitat, a més de quedar reflectit tot allò que coneixen sobre el tema, els nins aprenen a tenir confiança en si mateix per expressar-se en públic i també a treballar el lèxic i l'ortografia.Wordle: Untitled

Els nins varen escriure paraules com:

Fran de 3r B: Electricitat
Ana de 3r B: Màquina
Derek de 3r B: Energia
Fran de 3r A: Transportar
Ivan de 3r A: Rentadora
Noelia de 3r A: Cotxe
Els verbs


Una manera lúdica de treballar els temps verbals i el lèxic, és organitzar un joc que consisteix en col·locar-se en forma de rotlo, per tal de que tots els membres participants de l'activitat es puguin veure la cara, i un infant es posarà enmig del cercle amb una pilota. Aquest dirà una forma verbal i llançarà la pilota a qualque membre de l'equip i l'infant que l'hagi rebut haurà de respondre'l dient quin temps verbal, quina persona i quin nombre pertanyen en aquest verb i en el cas que aquest alumne l'encerti, ell serà qui tirarà el baló a un altre nin/a. Aquesta activitat fomenta a l'hora les habilitats comunicatives, l'empatia i la cooperació necessàries perquè hi hagi un bon clima en el grup.


lunes, 12 de marzo de 2012

Les sabates


A través del joc de les sabates, que consisteix en que els infants triïn un model de sabata entre els exposats i expliqui el per què l'ha triat, per què l'utilitzaria, a què li recorda, quina sensació li produeix, etc. 
D'aquesta manera podrem treballar l'expressió oral, l'empatia i la cohesió grupal afavorint un clima acollidor i respectuós entre els companys.domingo, 11 de marzo de 2012

Els anagrames


Treballam amb els anagrames (tècnica d'escriure una paraula o expressió que té les mateixes lletres que una altre, canviades d'ordre) per tal de reforçar la lectura atenta, l'escriptura i la competència lectora!

lunes, 5 de marzo de 2012

Jeroglífic fantàstic!

Utilitzam una nova manera de comunicar-nos, el jeroglífic fantàstic! Per tal de millorar la nostra competència lectora.